KADETNÍ LODNÍ ŠKOLA

Ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla podle požadavků Plavebního úřadu
"Voda je živel. Přistupujme k ní s pokorou"

O NÁS

IVAN JIROUT

OSOBA POVĚŘENÁ PLAVEBNÍM ÚŘADEM, ZPŮSOBILOST M, M24, S, ČÍSLO POVĚŘENÍ 000097

PŮSOBNOST: VÝCHODNÍ ČECHY A VYSOČINA

„Než se stanete kapitánem, musíte mi dokázat, že jste toho hoden. Buďte profesionál a řiďte své plavidlo zodpovědně a s naprostým přehledem.“

CPT. BOŘEK ŘEPA

OSOBA POVĚŘENÁ PLAVEBNÍM ÚŘADEM, ZPŮSOBILOST M, M24, S, ČÍSLO POVĚŘENÍ 000030

PŮSOBNOST: PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

„Na vodní cestě nejste sami. Musíte znát plavební předpisy a umět je správně aplikovat.“

Služby

Technika kormidlování

Součástí ověření je vždy bezpečné a jisté vedení lodě za všech okolností. Proplavení komorou je pro kategorii M nutností.

Základní postupy

Součástí ověření praktických dovedností jsou správné úkony před vyplutím, během plavby, vyvázání a ukončení plavby v přístavu.

Buďte kapitánem

Buďte za všech okolností na lodi autoritou. Musíte velet, ale také nést odpovědnost.
.

Kategorie M – motorová plavidla

KATEGORIE M – REKREAČNÍ PLAVIDLA DO DÉLKY 20 METRŮ

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Pokud chcete plout na lodi s výkonem motoru do 4 kW, nemusíte mít doklady Vůdce malého plavidla. Naloďte se a plujte.
Pro vedení plavidel s výkonem nad 4 kW je nutné složit zkoušku u Státní plavební správy. Součástí dokladů přikládaných k přihlášce je Osvědčení o výsledku praktické zkoušky. Pro kategorii M 20 (výkon morotu do 20 kW ) nemusíte dokládat „Ověření dovedností“ a skládáte pouze teoretickou zkoušku testem u SPS.
Cena zkoušky – 2200,- Kč za osobu.

.

KURZ

Před vlastním ověřením praktických dovedností je možné absolvovat kurs v ovládání plavidla. Kurs je minimálně dvoudenní a probíhá na řece Vltavě a Labi. Během více než 100 km plavby proplavíte minimálně 14 komor, poplujete podle plavebních znaků, pravděpodobně se setkáte s velkou plavbou a budete řešit množství plavebních situací. Po celý čas diskutujeme o plavbě, komentujeme právě probíhající situace a vysvětlujeme optimální řešení. Získáte cit pro ovládání lodě, správný odhad, umění správně se vyvázet v komoře.
Na závěr plavby vydáváme osvědčení o ověření dovedností.
Cena kurzu – 5300,- Kč za osobu (bez zkoušky)

Kategorie S – plachetnice

KATEGORIE S – PLACHETNICE

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zkouškou prokazuje uchazeč praktické znalosti v bezpečném a jistém vedení plavidla za všech okolností. Pověřená osoba (zkušební komisař) do konání uchazeče nezasahuje, pouze zadává úkoly a je na uchazeči, aby je správně splnil. V takovém případě je zkouška hodnocena kladně a uchazeči je vydán doklad o úspěšném splnění. V opačném případě je uchazeči vydán doklad o nesplnění zkoušky a je možné dohodnout další postup. Uchazeč, který nesouhlasí s neúspěšnou zkouškou a vystavením negativního dokladu se může odvolat ke Státní plavební správě. Zkouška není časově limitována, ale pro správné provedení je maximální počet osob 5 na jeden den.
Cena zkoušky – 2100,- Kč na osobu 

KURZ

Kurz slouží uchazeči k seznámení a naučení správných postupů a znalostí při vedení plavidla s motorem i pod plachtami. V praxi si uchazeč vyzkouší všechny úkony, které jsou obsahem zkoušky. Získá potřebnou jistotu a oprávněnou sebedůvěru spolu se správnou plavební praxí. Je možné se zaměřit na individuální potřeby uchazeče, či na obtížnější úkony. Je čas na jejich vysvětlení či zdůvodnění v souvislosti s plavebními předpisy.
Cena kurzu – 5200,- Kč za osobu
(bez zkoušky)


Kategorie M24 – rekreační plavidla

KATEGORIE M24 – REKREAČNÍ PLAVIDLA DO 24 METRŮ

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zkouškou prokazuje uchazeč praktické znalosti v bezpečném a jistém vedení plavidla za všech okolností. Pověřená osoba (zkušební komisař) do konání uchazeče nezasahuje, pouze zadává úkoly a je na uchazeči, aby je správně splnil. V takovém případě je zkouška hodnocena kladně a uchazeči je vydán doklad o úspěšném splnění. V opačném případě je uchazeči vydán doklad o nesplnění zkoušky a je možné dohodnout další postup. Uchazeč, který nesouhlasí s neúspěšnou zkouškou a vystavením negativního dokladu se může odvolat ke Státní plavební správě. Zkouška není časově limitována, ale pro správné provedení je maximální počet osob 5 na jeden den.
Pro zájemce je možné zajistit ubytování v místě provádění zkoušky.
Cena zkoušky: 2200,- Kč na osobu

KURZ

Kurz slouží uchazeči k seznámení a naučení správných postupů a znalostí při vedení plavidla. V praxi si uchazeč vyzkouší všechny úkony, které jsou obsahem zkoušky. Získá potřebnou jistotu a oprávněnou sebedůvěru spolu se správnou plavební praxí. Je možné se zaměřit na individuální potřeby uchazeče, či na obtížnější úkony. Je čas na jejich vysvětlení či zdůvodnění v souvislosti s plavebními předpisy.
Kurzy se zpravidla pořádají na tomtéž plavidle, na kterém se skládají zkoušky.
Cena kurzu: 5300,- Kč na osobu (bez zkoušky)

Kontakt

Kontaktní informace

Ivan Jirout:

                              Telefon: +420 603 520 670 E-mail: i.jirout@seznam.cz

CPT. Bořek Řepa

                   Telefon: +420 730 562 865 E-mail: info@vmpkurz.cz

Informace ke kontaktům

Pokud budete mít jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat na uvedených číslech.
Pokud jste z daleka, rádi vám poradíme s tím, kde ve vašem regionu naleznete příslušnou osobu.

Místo konání akcí – přístav Týnec nad Labem

Související stránky

Loď Florian

VMP kurz

Zkušební testy